Historie

Náš klub vznikl na podzim roku 2004 z iniciativy několika zájemců o výměnu zkušeností a názorů na fotografování.

Jeho založení inicioval karlovarský fotograf pan Petr Pohanka, dlouholetý člen ČSF, pod jehož vedením KPF KV pracoval až do června 2013. Poté převzal vedení klubu pan Vladimír Rešetár.
Petr Pohanka

Petr Pohanka

Petr Pohanka
Minimálně jednou za měsíc, většinou však častěji, se členové KPF KV scházejí na pracovní schůzce, kde konzultují nad svými snímky, předávají si zkušenosti, plánují další činnost jak fotografickou, tak výstavní aktivity. Ke zvyšování úrovně prací členů vedou i čtvrtletní klubové soutěže, kdy je nejprve pro dané čtvrtletí dohodnuto fotografické téma a na konci čtvrtletí jsou slepým hlasováním vyhodnocovány nejlepší snímky.


Z třinácti zakládajících členů se KPF KV ke konci roku 2009 rozrostl do počtu 44 aktivních členů. Počátkem šestého roku od svého vzniku měl KPF KV na svém kontě realizaci již osmi klubových výstav v Karlových Varech a okolí.
O obohacení kulturního života v našem kraji se KPF KV přičiňoval nejen svými klubovými výstavami, ale nemalou měrou i výchovou svých členů k vlastní výstavní činnosti. A tato členská výstavní činnost byla natolik rozsáhlá, že v roce 2009 byste těžko hledali období, kdy v některé z galerií kraje nebyla právě realizována minimálně jedna z autorských prezentací.

Další významnou akcí KPF KV byla i výstava „Motivy z Karlových Varů“, která byla zahájena 15. května 2010 vernisáží v prostorách knihovny v Katrineholmu ve Švédsku.

V podobném duchu pokračovala činnost KPF KV i v dalších letech. Každoročně bylo uskutečňováno několik klubových i autorských výstav, některé ve spolupráci s FOS Sokolov.

Protože se stále jednalo o dobrovolné sdružení, činnost KPF KV nebyla nijak dotována a tak veškeré výstavy a díla na nich prezentovaná byly produktem čistého nadšení autorů a byla hrazena pouze z jejich vlastních zdrojů.

Významným počinem KPF KV byla premiéra v 53. ročníku mapového okruhu Nekázanka pro rok 2013 -2014. Jedná se o soutěž dvanácti fotoklubů z celé ČR i SR, kdy se po vyhodnocení soutěže vždy vyhlašuje vítězný fotoklub a vítěz v jednotlivcích. V tomto 53. ročníku jsme v obou kategoriích získali první místo, přičemž se jako absolutní vítěz v jednotlivcích umístil člen KPF KV Jan Marhold.
Navíc se díky tomuto vítěznému tažení okruhem Nekázanka klubu otevřela cesta k výstavě v galerii v Českém Krumlově, nabídka byla učiněna ing. Ladislavem Pouzarem. Toto ocenění nás velice potěšilo a inspirovalo k další práci, dodalo nám pocit, že společné úsilí se vyplácí a vede nás blíž k cíli, jímž je dobrá fotografie.

I v roce 2015 jsme v 54. ročníku mapového okruhu Nekázanka obstáli, když jsme získali třetí místo v soutěži fotoklubů a vítězem v jednotlivcích se stal náš člen Zdeněk Reischig.

Stali jsme se pořadateli následujícího, 55. ročníku mapového okruhu. Tím se začala psát nová kapitola historie KPF KV, na takovou akci jsme již bez finanční podpory nemohli stačit. Proto jsme založili registrovaný spolek a požádali o dotační pomoc.

Organizace a vyhlášení 55. ročníku mapového okruhu jsme se úspěšně zhostili také díky pomoci našich sponzorů, za což jim patří díky. Také v 55. ročníku mapového okruhu jsme byli úspěšní, obsadili jsme druhé místo. V jednotlivcích také místo druhé.

V roce 2016 a 2017 jsme se zúčastnili opět Mapového okruhu Nekázanka, kde jsme se ctí obstáli, zároveň jsme dosáhli značných úspěchů na Celostátní soutěži amatérské fotografie ve Svitavách. I nadále jsme se věnovali rozsáhlé výstavní činnosti v rámci našeho kraje. Čtvrtletní soutěže, pravidelně pořádané v rámci vlastní činnosti fotoklubu nám stále pomáhají rozšiřovat
spektrum nápadů a zvyšovat úroveň prací.

Téma klubové soutěže

Tématem čtvrtletní soutěže pro první čtvrtletí roku 2020 jsou tentokrát GEOMETRICKÉ TVARY.

Členové

Přijďte mezi nás

Jsme otevřený spolek, proto je tu malá pozvánka.
Pokud rádi fotografujete, nebojte se přijít mezi nás. Scházíme se každé úterý v prvním a třetím týdnu v měsíci v 18 hodin v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary – Vodakva a.s. (Doubí, konečná stanice linky MHD č. 6).
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one